Home >> Thẻ tag lưu trữ: hàng ghép

Thẻ tag lưu trữ: hàng ghép

Vận chuyển hàng hóa đi KCN Kim Huy – Bình Dương

Khu công nghiệp Kim Huy nằm ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Bình Dương, là nơi đất lành chim đậu mà tất cả các công ty vận chuyển hàng hóa đều hướng đến. Công ty TNHH đầu tư dịch …

Xem thêm