Giao hàng
NHANH
Giá
cạnh tranh
Đảm bảo
An toàn
Hỗ trợ
24/7
Home >> Thẻ tag lưu trữ: đặt in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thẻ tag lưu trữ: đặt in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là giấy tờ có thể thay thế hóa đơn, nhưng phải đăng ký với cơ quan thuế. Xem thêm: Mẫu lệnh điều động vận chuyển nội bộ Nội dung mẫu PXKKVCNB như dưới đây: Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………….. Địa chỉ: …

Xem thêm