Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là giấy tờ có thể thay thế hóa đơn, nhưng phải đăng ký với cơ quan thuế.

Xem thêm: Mẫu lệnh điều động vận chuyển nội bộ

Nội dung mẫu PXKKVCNB như dưới đây:

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………
Mã số thuế:……………………………………………………………
Ký hiệu:                                              Số:

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

Ngày………  tháng………năm ………

 

Căn cứ lệnh điều động số:…………………
Ngày…….tháng…………năm………………
của ……………………………về việc………………
Họ tên  người vận chuyển…………………
Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số

 

 

Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Thực

 xuất

Thực nhập

 

1
2
3
Tổng cộng:

 

Người lập                 Thủ kho xuất               Người vận chuyển                Thủ kho nhập

 

(ký, ghi rõ họ tên)          ( ký, ghi rõ họ tên)             (ký, ghi rõ họ tên)               (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng

– Liên 3: Nội bộ

Để sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có 2 cách:

Cách 1: Mua ở chi cục thuế

Cách 2: Đặt in phiếu rồi đăng ký với chi cục thuế

TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

Tham khảo: Cách sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984113474 Chat ZALO
.
.
.
.